hockeyclubvvv.nl
hockeyclubvvv.nl
hockeyclubvvv.nl

 
- 1 februari 2018 -

Hervatting trainingen (voorbereiding 2e helft competitie)
De club is weer open vanaf 6 en 12 februari 2018.

Senioren: De bondsteams starten de voorbereiding op de 2e helft van het seizoen in de eerste week van februari (dinsdag 6 februari).
Voor alle breedte teams en het trimhockey geldt dat de club weer full-time open is op maandag-/dinsdag-/ woensdag-/donderdagavond vanaf 12 februari. Er kan dan al getraind worden (early birds ..).

De competitie begint op zondag 11 maart. Laatste ronde is op zondag 10 juni 2018.

Oefenwedstrijden: Van de meeste bondsteams heb ik het oefenprogramma voor de zondagen in februari en maart al ontvangen (zie .xls file hieronder).
De rest van de teams kunnen hun programma daaromheen plannen en aan Boudewijn & Roger doorgeven. Je kan een oefenpot spelen tegen een ander VVV team of tegen een team van een andere club.
- als teams een oefenwedstrijd willen spelen op een doordeweekse avond moeten ze zelf met de teams die op het andere deel van veld trainen overleggen -


VVV jeugd: Vanaf maandag 19 februari kunnen alle jeugdteams weer beginnen.
Meer info bij Charlie, Roger & lijncoördinatoren.

- 15 december 2017 -

Clubhuis open in december/januari & trainen

Senioren: Op maandagavond 18 december kan er -mogelijk- nog getraind worden door het trimhockey, D25, H15 en anderen die nog zin hebben om een balletje te slaan (bij voldoende enthousiasme). Daarna winterstop en is de club dicht.
Eind januari 2018 start de voorbereiding op de 2e helft van de competitie.

Jeugd: Teams gaan de zaal in of spelen midwintercompetitie. Info daarover is al gedeeld.
Vanaf maandag 19 februari 2018 beginnen de reguliere trainingen op het veld weer.

Let op: teams die de keeperstas nodig hebben voor zaal- of midwinterhockey nemen contact op met Roger: roger.rosner@online.nl / 06 - 51486286

- 29 november 2017 -

Bericht van het bestuur van VVV

Geachte leden,

Wij willen u graag op de hoogte brengen van recente ontwikkelingen.

Onlangs heeft er een wijziging in het bestuur plaatsgevonden. Tot onze spijt hebben Paul Wilbrink (penningmeester) en Anne-Marie Walgemoed (secretaris) hun functies als bestuursleden neergelegd. Wij willen hen hierbij ten zeerste bedanken voor hun inzet en toewijding aan het reilen en zeilen van de vereniging.

Tot de volgende algemene ledenvergadering worden de functies waargenomen door de bestuursleden Maarten van Oosterhout (penningmeester) en Jeroen Kruisheer (secretaris).

De voorzitter heeft aangegeven dat hij eind seizoen wil stoppen en een opvolger zoekt. Voorafgaand aan de ALV zal een ledencommissie geschikte kandidaten werven. Deze commissie bestaat uit leden -senioren, jeugd, cricket-, die meehelpen bij het opstellen van de functieprofielen en het werven van de kandidaten.

Sportieve groeten,
namens het bestuur van VVV
Eric-jan Gossink - Voorzitter

- 29 november 2017 -

3e scheidsrechterscursus voor senioren & ouders (maart/april 2018)
14, 21, 28 maart en 4 april

Alweer de 3e scheidsrechterscursus voor senioren en ouders. De cursus wordt verzorgd door Humphrey Stuyver van de KNHB.

De cursus vindt plaats op woensdag 14, 21, 28 maart en 4 april en begint om 19.30 uur. Deze cursus op 4 woensdagen duurt ongeveer anderhalf uur.

Op 4 april wordt de cursus afgesloten met een examen; daarna meteen de uitslag. Examinator is Ron Wiegeman.

Organisatie en aanmelden bij Bernadette: Bernadetteschnitzler@gmail.com
Meer info, cursusmateriaal, etc. krijg je van haar.
- Aanmelding is niet vrijblijvend. Je gaat een commitment aan en kan dus niet zonder opgave van reden niet verschijnen -

Datum : woensdag 14, 21, 28 maart en 4 april 2018
Tijd : 19.30 - 21.00 uur
Plaats : clubhuis VVV
Deelnemers : maximaal 26
Kosten : € 15,00 per persoon

- Scheidsrechters commissaris
Bernadette Schnitzler : 06 - 11092825
Email : Bernadetteschnitzler@gmail.com

- 7 november 2017 -

Fluiten bij zaalhockey?

Eind november / begin december 2017 zal er op een aantal clubs een zaalbriefing voor clubscheidsrechters worden gehouden.

Op de avond zelf zullen 2 bondsscheidsrechters uitleg geven over de spelregels. De avond is van 20.00 - 22.00 uur (zaal open om 19.30 uur).
Alle clubscheidsrechters van clubs in district Noord-Holland zijn welkom.
Wel even aanmelden bij Willem Molenaar.

Data & clubs:
- 28 november: AthenA - Sjoerd Gerbrandy en Willem Molenaar
- 29 november: Alliance - Eef Gorter en Edwin Denekamp
- 30 november: Saxenburg - Ernst Gelderman en Laurent v.d. Spek
- 1 december: Myra - Willem Molenaar
- 6 december: Hoorn - Harold van Gennip en Ernst Gelderman.
- 6 december: Uigeest

Zaalcommissie KNHB district Noord-Holland
Willem Molenaar: w.molenaar1@chello.nl

- 31 oktober 2017 -

KNHB Silver Cup | VVV D1 - Bennebroek D1
vrijdag 3 november | 20.30 uur

Na een succesvol eerste jaar van de Silver Cup, organiseert de KNHB ook komend seizoen weer een Bekercompetitie. Naast de Silver Cup voor Heren starten we in seizoen 2017-2018 ook met de Silver Cup voor Dames. De Silver Cup is gericht op teams uitkomend in de eerste t/m de vierde klasse.

VVV D1 stroomt in de 2e ronde in met een wedstrijd tegen Bennebroek D1. VVV D1 speelt een thuiswedstrijd op vrijdag 3 november om 20.30 uur.

Kom kijken en juich VVV D1 naar de overwinning.
Het bier is koud, de koffie warm. We roepen jeugd en senioren op om het tot de tanden gewapende D1 aan te moedigen.
Zien we jullie dan langs de lijn? Leuk als je erbij bent ..

- 10 oktober 2017 -

Midwintercompetitie voor senioren van VVV
zondag 14 januari t/m 11 februari 2018
- deadline inschrijving: vrijdag 27 oktober -

Voor senioren en dames-jong teams die de winterstop te lang vinden duren en lekker in conditie willen blijven ..

De midwintercompetitie - lekker buiten hockeyen bij een graadje of 5 á 6 - start op zondag 14 januari 2018. Er wordt gespeeld in poules van 6 teams (op sterkte) en er worden 5 speelrondes achter elkaar gespeeld.

Je kan je inschrijven met je eigen team, maar je mag ook zelf een team samenstellen met belangstellenden uit andere teams. Zorg er in ieder geval voor dat je genoeg mensen achter de hand hebt.

- De midwintercompetitie loopt voor een groot deel gelijk met de zaalhockey periode. Let daar dus op als je aan beide competities deel neemt.
- De midwintercompetitie is een samenwerkingsverband van de districten NH, ZH en Utrecht.

De midwintercompetitie is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Zodra een team is ingeschreven geldt er een speelverplichting voor de gehele duur van de midwintercompetitie.
Voor de midwintercompetitie zijn de reglementen van de KNHB van toepassing.

Let op: de inschrijfperiode is kort. De opgave dient vóór vrijdag 27 oktober binnen te zijn. Gooi het dus even in de teamapp.

Aanmelden bij: Technische commissie (TC) senioren VVV
Boudewijn Brons : 020 - 6796242
Email : info@lowlandmedia.nl


- update 28 oktober 2017 -

Geachte dames en heren,

Er is weer warm water!
We zijn blij te kunnen melden dat het gelukt is een nieuwe boiler geplaatst te krijgen zodat clubhuis en kleedruimtes weer beschikken over warm water.

Bestuur VVV

- 19 oktober 2017 -

Even niet warm douchen op VVV

Geachte leden,

Er is sinds 6 oktober geen warm water in het clubhuis.
De boiler heeft het begeven en blijkt niet te repareren. Het gaat om een verouderd systeem, hetgeen vervanging op korte termijn bemoeilijkt.
Gezocht wordt naar een toekomstgerichte vervanging van het huidige systeem. In de tussentijd streven wij naar een tijdelijke oplossing.

Wij danken u voor uw begrip.

Bestuur VVV
Anne-Marie Walgemoed - Secretaris


- update 28 oktober 2017 -

Geachte dames en heren,

ALV verplaatst naar 13 maart 2018

Als het goed is heeft u allen bericht ontvangen van het bestuur waarin melding is gedaan van de verplaatsing van de ALV van aankomende dinsdag naar dinsdag 13 maart 2018.
Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met de secretaris via mail bestuurhcvvv@gmail.com en zal u het bericht alsnog worden toegestuurd.

Bestuur VVV

- ingekomen 9 oktober 2017 -

Geachte dames en heren,

In verband met het door de kascommissie aan het bestuur gepresenteerde rapport over het afgelopen boekjaar en de daarin opgenomen bevindingen en aanbevelingen heeft het bestuur besloten de ALV van aankomende dinsdag te verplaatsen naar dinsdag 31 oktober, 19.30 uur.

Het bestuur wil op gepaste wijze haar visie naar de vergadering kunnen presenteren en is tevens van mening dat de leden in staat dienen te worden gesteld om de visie van het bestuur grondig te bestuderen.

Bestuur VVV
Anne-Marie Walgemoed - Secretaris

  volmacht ALV 31/10
Bij verhindering, kan een lid zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
- een lid kan als gevolmachtigde optreden van maximaal twee andere leden -


- 3 oktober 2017 -

Algemene ledenvegadering (ALV) van VVV
dinsdag 10 oktober 31 oktober 2017

Het bestuur van AC&HC VVV nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 oktober 31 oktober 2017. Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen bestuur
4. Ingekomen stukken
5. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 20 juli 2017
6. Ingebrachte agendapunten door leden:
Contributieverhoging jeugd, terugdraaien contributieverhoging senioren, toelichting gemeentelijke stukken m.b.t. financiering vernieuwbouw clubhuis, scheiding financien jeugd en senioren, spaarfonds voor velden, communicatie en presentatie jaarcijfers ALV 20 juli, verplaatsen senioren-keeperstraining naar donderdagavond.
7. Financiën:
- vaststellen begroting 2017/2018
- presentatie bevindingen kascommissie
- goedkeuring, décharge boekjaar 2016/2017
8. Rondvraag
9. Sluiting

Inbreng agenda punten via: bestuur@hockeyclubvvv.nl

  volmacht ALV 31/10
Bij verhindering, kan een lid zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
- een lid kan als gevolmachtigde optreden van maximaal twee andere leden -

- 12 september 2017 -

 Is er nog wat te doen op VVV ? | agenda VVV | 1e seizoenshelft/herfst 2017 En .. is er nog wat te doen op VVV ?
Agenda VVV | 1e seizoenshelft (herfst) 2017

- start of the season TD
- Silver Cup (bekercompetitie) H1/D1
- Halloween party
- clinic voor de jeugd door H1/D1
- Pannenkoekentraining voor mini's
- Panasj kampen
en nog veel meer ..

- 7 september 2017 -

Inschrijving zaalhockey competitie | senioren | seizoen 2017/18
- deadline inschrijving: maandag 15 september -

.. Hoewel de reguliere competitie nog maar nauwelijks begonnen is, zijn de voorbereidingen voor het zaalhockey voor de senioren teams alweer in volle gang. Bespreek het komende zondag of gooi het in de App ..

Waarom zaalhockey?
  • Even de bal/stick techniek een boost geven.
  • De conditie ook in het winterseizoen op peil houden.
  • Een gezellige zondag met je teamgenoten.
Het team kan bestaan uit je huidige veldhockey team of een combinatie met andere teams. Je hoeft nu nog niet de definitieve samenstelling door te geven. Dat volgt in november.

De contributie voor het zaalseizoen 2017/18 bedraagt € 300,- per team.
Het zaalhockey vindt plaats tussen 10 dec 2017 en 18 feb 2018.
Als je een team wilt opgeven, kan dat bij Simone van Veen. Geef daarbij aan in welke klasse je wilt uitkomen.

Let op: Zaalhockey is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Bij inschrijving ben je verplicht aan de zaalhockey competitie deel te nemen en de daarbij horende contributie te betalen.

VVV zaalhockey
Simone van Veen : info@club-admin.nl

- 4 augustus 2017 -

Selectietraining van VVV D3 en D5 (dinsdag 15 augustus)

De éérste training is op dinsdag 15 augustus.
Om 20.00/20.15 uur verzamelen en kennismaken op het clubhuis.
Om 20.45 uur begin van de training.
- Het is een gezamenlijke selectietraining voor VVV D3 en D5 (beide 1e klasse) -

De tweede training is op donderdag 17 augustus zelfde tijd.
De week erna zal VVV D3 één keer in de week gaan trainen op woensdag om 19:15 uur. Voor VVV D5 is dat donderdag om 20:45 uur.
Daarnaast op (de meeste) zondag(en) oefenwedstrijden tot het begin van de competitie (10 september).

Trainingen worden verzorgd door François Diesveld (trainer D5) en Chris Haigh (D3).
Donderdag 17 augustus (na de training) vindt de voorlopige selectie plaats. Door Boudewijn (TC), François en Chris. Met medewerking van Thomas (coach D1) en Charlie (trainer D1).


Technische commissie (TC) senioren VVV
Boudewijn Brons : 020 - 6796242
Email : info@lowlandmedia.nl

- zomer 2017 -

Zomeravond hockey op VVV
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur

Er is iedere zomer een groep hockeyers die (na afloop van het seizoen) in de zomer in beweging wilt blijven en een balletje wilt slaan.

VVV stelt daarom in juni, juli en bijna de hele maand augustus (2, 9, 16 en 23 aug.) op woensdag vanaf 20.00 tot ongeveer 22.30 uur de velden beschikbaar.
Tevens zal de bar open zijn vanaf 19.30 uur.

Onder leiding van Michiel zullen er veldjes worden uitgezet. Zowel fanatiekelingen als de meer relaxte spelers worden zo op hun wenken bediend.

Daarnaast kunnen nieuwe leden/teams het zomerhockey gebruiken om al vast kennis te maken met elkaar en de club. - overigens zijn niet leden ook welkom -

Voor vragen en info kan je contact opnemen met Michiel (coördinator zomeravond hockey).

Michiel van der Vegt : 06-28433137 of 06-33083045
Email : de_kaars@hotmail.com