hockeyclubvvv.nl
hockeyclubvvv.nl
hockeyclubvvv.nl

 
- zomer 2018 -

Zomeravond hockey op VVV
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur

Er is iedere zomer een groep hockeyers die (na afloop van het seizoen) in de zomer in beweging wilt blijven en een balletje wilt slaan.

VVV stelt daarom in juni, juli en bijna de hele maand augustus op woensdag vanaf 20.00 tot ongeveer 22.30 uur de velden beschikbaar.
Tevens zal de bar open zijn vanaf 19.30 uur.

Onder leiding van Michiel zullen er veldjes worden uitgezet. Zowel fanatiekelingen als de meer relaxte spelers worden zo op hun wenken bediend.

Daarnaast kunnen nieuwe leden/teams het zomerhockey gebruiken om al vast kennis te maken met elkaar en de club. - overigens zijn niet leden ook welkom -

Voor vragen en info kan je contact opnemen met Michiel (coördinator zomeravond hockey).

Michiel van der Vegt : 06-28433137
Email : de_kaars@hotmail.com

- zomer 2018 -

gezocht: diverse bestuursleden en commissies | VVV

VVV is op zoek naar diverse functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurlid hockeyleden. Verder een voorzitter seniorencommissie.
- nieuw: gezocht kandidaten voor de Sponsorcommissie -

Met vriendelijke groet,
De kandidatencommissie VVVLeden met interesse voor deze positie's kunnen contact opnemen met leden van de kandidatencommissie (KC): Elsbeth Kuik, Wouter Renardel, Han Noordenbos, Ellen van Baal, Annebeth de Witte en Teska Koch.
Email: vvv.kandidatencommissie@gmail.com

Kandidatencommissie zoekt kandidaten voor de kandidatencommissie

Aangezien we Sander Tacx verliezen in de kandidatencommissie - hij is de nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie, zijn wij op zoek naar versterking van ons team.
Wie o wie? Lees de functieomschrijving en kom ons versterken.

Met vriendelijke groet,
De kandidatencommissie VVV


- 3 juli 2018 -

Onderzoek naar effectiviteit van bitjes
Study of Hockey and Orodental Trauma (SHOT)

Kirsten van Vliet is oud speler van VVV en promovenda bij het AMC en ACTA-UvA/VU. Zij doet onderzoek naar de effectiviteit van bitjes op mond- en tandletsels in de hockeysport.

Opvallend is dat het aantal letsels in het hoofdhalsgebied bij hockey relatief hoog ligt (27%) vergeleken met andere sporten. Echter, het is onduidelijk hoeveel tandletsels dit betreft. Tandletsel is een serieus en vaak onherstelbaar letsel, waardoor de impact op de hockeyspeler groot is. Daarom is zij verschillende bitjes op wetenschappelijke wijze aan het testen, zodat er in de toekomst beter advies kan worden gegeven aan hockeyspelers.

Onderdeel van het onderzoek is een korte digitale vragenlijst onder hockeyers (duurt max. 2 minuten).

naar enquête: vragenlijst SHOT | amc/acta

- het promotieonderzoek is onafhankelijk en wordt niet (deels) gesponserd door fabrikanten/industrie.
- De enquête is anoniem en niet herleidbaar naar personen of hockeyclubs.


- promovenda AMC/ACTA
Kirsten van Vliet : 06-15032866
Email : k.e.vanvliet@amc.uva.nl

- 25 juni 2018 -

Beleids- en Visiedocument VVV
Beleidsplan 2018 - 2021

Op de ALV van 13 maart is het verzoek gedaan aan het bestuur om een Beleids- en Visiedocument op te stellen.
In vervolg daarop heeft het bestuur een commissie aangesteld. Onderstaand vindt u het Beleids- en Visiedocument (PDF).

Het bestuur dankt de Beleids- en Visiecommissie voor de tijd en moeite die zij erin gestopt heeft om de visie van de club te verwoorden.


Heb je vragen of opmerkingen m.b.t. het rapport, mail die dan -vóór vrijdag 29 juni, 12:00 uur- naar secretaris@hockeyclubvvv.nl
Op de ALV van 30 juni worden ze meegenomen in de discussie.

Jeroen Kruisheer
Secretaris VVV
Email: secretaris@hockeyclubvvv.nl

- 20 juni 2018 -

Uitnodiging ALV AC&HC VVV op zaterdag 30 juni 2018
15.00 uur, clubhuis VVV

Op zaterdag 30 juni 2018 van 15.00 - 17.00 uur wordt in het clubhuis, Aanloop 7, 1183 SZ te Amstelveen een Algemene Vergadering gehouden.

Aansluitend na 17.00 uur volgt een receptie/borrel ter afsluiting van het lustrumjaar.

Wij verzoeken u om uiterlijk 14.15 uur aanwezig te zijn om u te laten registeren als geldig bezoeker c.q. lid van VVV aan de ALV. Tevens kunnen eventuele stemmachtigingen worden overgelegd en gecontroleerd.
De volmacht is hieronder te vinden. Net zoals de agenda van de vergadering.

U kunt vanaf 13.00 uur in het clubhuis kennis nemen van de schriftelijke stukken: de notulen van de vorige vergadering(en), de ingezonden brieven/emails, financiële stukken en de verslagen van de commissies.

Het (definitieve) concept Beleidsplan 2018-2021 zal enkele dagen tevoren beschikbaar zijn.

Jeroen Kruisheer
Secretaris VVV
Email: secretaris@hockeyclubvvv.nl  Volmacht ALV 30/06/2018
Bij verhindering, kan een lid zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
- een lid kan als gevolmachtigde optreden van maximaal twee andere leden -

- 11 juni 2018 -

ALV op zaterdag 30 juni 2018
15.00 uur, clubhuis VVV

Op de ALV van 13 maart is toegezegd in juni een ledenvergadering te houden.
Deze vindt plaats op zaterdag 30 juni 2018, aanvang 15.00 uur, inloop 14.30 uur.
De agenda wordt ongeveer 2 weken tevoren gepubliceerd.

Na afloop van de vergadering een borrel ter afsluiting van het lustrumjaar.
Bij mooi weer, kan ook worden ingeschreven voor een bbq.


Jeroen Kruisheer
Secretaris VVV


- update: 18 juni 2018 -

"Nog meer goed nieuws; een nieuwe vrijwilliger heeft zich aangemeld.
Justin Fiedler (H3) is vanaf komend seizoen de wedstrijdsecretaris voor de senioren. Wedstrijden plannen (tijd/veld) en scheidsen eraan koppelen is de belangrijkste taak.

De kandidatencommissie wenst Justin succes en is zeer blij met zijn inzet voor VVV."

- update: 14 juni 2018 -

"Goed nieuws; Ewout Timmerman (voorheen H1) gaat per direct starten in de positie Commissaris Sportpark en Gemeente.
Namens de kandidatencommissie wensen wij Ewout veel plezier en succes in deze positie en we zijn blij met zijn inzet voor VVV.

In deze positie zal Ewout zich richten op de lange termijn relatie van VVV met de Gemeente en met omliggende sportverenigingen.
Aandachtspunten zijn gemeentelijk sportbeleid, subsidies (o.a.: veldonderhoud en blaashallen), samenwerking op beleidsvlak met omliggende sportverenigingen.
Ewout's positie valt in de bestuursadviescommissie, deze commissie rapporteert aan de voorzitter.

De kandidatencommissie bedankt het bestuur voor het benoemen van Ewout."

gezocht: leden voor de Commissie Sportpark en Gemeente | VVV

Profiel Commissie sportpark en gemeente

- Doel: Waarborgen lange termijn relatie van VVV met de gemeente
- Positie: Lid van de bestuursadviescommissie, deze commissie rapporteert aan de voorzitter v/h dagelijkse bestuur

Verantwoordelijkheden / functieomschrijving (o.m.)

- Is de commissaris gemeentelijke zaken.
- Is contactpersoon vanuit VVV naar gemeente (eigenaar velden).
- Contactpersoon lokaal overheidsbeleid: gemeenten A'dam en A'veen, etc.
- Is mede-verantwoordelijk voor het opstellen van het lange termijn beleid tussen VVV en gemeente(n), etc.

Met vriendelijke groet,
De kandidatencommissie VVV


- 12 mei 2018 -

Balkentoernooi 2018
Het was weer een feestje ..

Het weer was prima, de wedstrijden fanatiek en de outfits zagen er weer fantastisch uit. De biertanks zijn tot de laatste druppel geleegd en Rooie Rico heeft zich tot in de eeuwigheid aan de club verbonden.

Maar vooral jullie energie en positieve instelling heeft het Balkentoernooi opnieuw tot een succes gemaakt.

Paul Wilbrink heeft de dag vastgelegd. Geniet nog even na.
Link: fotos Balkentoernooi 2018

Tot slot: Uiteraard hebben we vrijdag de nodige sticks en kleding, etc. gevonden. Zondag even aan Roger vragen als je wat achtergelaten hebt.

Groet, de Balkentoernooi commissie
Wouter & Maxime,
Roger en barcrew & Boudewijn

- 9 mei 2018 -

Balkentoernooi 2018 | donderdag 10 mei
wedstrijdprogramma en informatie

Lieve VVV'ers en liefhebbers van het Balkentoernooi,
morgen is het zover!

Het balken-team is as-we-speak hard bezig de laatste voorbereidingen te treffen voor weer een geweldig toernooi.
We krijgen de laatste dagen appjes en mailtjes met het verzoek voor update info. Sorry, sorry, beetje laat maar bij deze ..

Jullie worden verwacht tussen 10.00 en 10.30 uur.
Een warm welkom met koffie en cake. Conrad staat met zijn koffie Piaggio in de startblokken.

Toernooi / wedstrijdschema
 • We gebruiken KG1, KG2 en KG3. Verdelen de velden in tweeën. D.w.z. per veld 3 rijen balken: achterlijnen en middenlijn. Verder KG5 voor voetbal.
 • Dat betekent 7 velden per spelronde. We hebben 28 teams. Teams spelen een wedstrijd dan rondje pauze en weer een wedstrijd. Dus lekker veel spelen.
 • De teams staan met 9 man in veld. Doorlopend wisselen & zaalhockeyregels.
 • 12 spelrondes (6 vóór de lunch en 6 na de lunch). We beginnen de wedstrijden om 11.00 uur.
 • (1) 11.00u - 14.00u. -Lunchen- (2) 14.30u - 17.30u. Afsluiten met een finale op KG1: 18.00u.
 • Einde wedstrijden (incl. finale) rond 18.30 uur.
Toernooi info en handige tips
 • De teams zijn in 4 kleuren/groepen ingedeeld (rood, geel, blauw en groen). Aanvoerders krijgen bij aanvang bandjes in dezelfde kleuren die worden gebruikt voor aftekenen van lunch en BBQ.
 • Kleur van het bandje is ook bepalend voor het tijdstip van lunch en BBQ (anders wordt het een zooitje ..).
 • Last-minute-teamgenoten erbij? Geen probleem, koop een extra bandje bij de wedstrijdtafel.
 • Bij de bar kunnen jullie munten kopen voor bier, fris en andere zaken.
 • let op: Bij vorige edities van het Balkentoernooi zagen we na afloop, in het donker, en licht beschonken, mensen wanhopig naar hun hockeytas zoeken. Op vrijdag kwamen we die dan op de gekste plaatsen tegen.
  De oplossing: Roger heeft de groene container (naast het clubhuis) uitgeruimd en schoongemaakt. Daar kunnen jullie na afloop van de wedstrijden je tassen stallen.
 • De finale: Niet alleen de punten tellen maar ook de mooiste/gekste/meest originele outfit telt mee. En .. de toernooi commissie is zo corrupt als wat; doe je voordeel ermee!
 • De echte grand finale is een oude bekende en DJ Robbert. Na de BBQ verzorgen zij het avond/nacht programma.

Heb je nog vragen?
Mail dan naar balkentoernooi2018@gmail.com of bel even.

We zijn er klaar voor. Jullie ook?
Groet, Wouter & Maxime
- with a little help from Roger & Boudewijn -

- 7 mei 2018 -

Gezocht: wedstrijdsecretaris senioren VVV

Beste VVV-leden,

Helaas stopt, na jarenlange toewijding aan VVV, onze wedstrijdsecretaris Rogier van Kalmthoudt.
Daarom zijn wij op zoek naar een kandidaat voor deze functie. En omdat Rogier deze persoon graag goed wil inwerken voor het einde van het seizoen, is daar enige haast bij.

In onderstaande oproep (PDF) kun je het profiel van deze functie binnen VVV lezen.
Je kan je aanmelden bij de leden van de kandidatencommissie (zie PDF).

Met vriendelijke groet,
De kandidatencommissie VVV


- 11 april 2018 -

Balkentoernooi 2018
donderdag 10 mei

Lieve VVV'ers en liefhebbers van het Balkentoernooi,
het Balkentoernooi staat weer voor de deur ..

Op donderdag 10 mei gaan de balken weer op de velden, gaat de tap weer onafgebroken open, gaat het dak eraf en vrijdag 11 mei zal de gevonden voorwerpen kist weer ruimschoots gevuld zijn met achtergelaten sticks, schoenen en verkleedartikelen.

Het thema zal dit jaar wat luchtiger zijn na de zware politiek lading die het toernooi vorig jaar bleek te hebben. Dit jaar zal elk team zich mogen verkleden als personages van een Disney film of ander bekend Disney personage. Elk team zal een Disney film toegewezen krijgen, om te voorkomen dat iedereen als Aladin of Dalmatiër komt.

Welke zekerheidjes kan je verwachten:

 • Roger zorgt dat de biertank gevuld is en er extra kratten in de backup staan. Dit is inmiddels een noodzakelijk kwaad.
 • Lunch en BBQ zullen geheel verzorgd worden door Roger en zijn geweldige team.
 • Er komt, net als elk jaar, een artiest van wereldformaat om iedereen na de BBQ weer op de been te brengen.
 • Er zijn al meerdere substantiële offers gebracht aan de weergoden om de zon weer vol te laten schijnen. Dit is helaas geen zekerheidje, maar in principe worden onze gebeden elk jaar weer verhoord ..
 • Barend van Stapele in ontbloot bovenlichaam in een opblaas zwembadje.

Inschrijven via: balkentoernooi2018@gmail.com

Nog even de spelregels:

 • Je schrijft je als héél team in met minimaal 8 mannen én 8 vrouwen; als half team met minimaal 8 mannen of 8 vrouwen (als half team zullen wij je koppelen aan een ander half team, om samen een gemengd team te vormen).
 • Deelname kost 20 euro per persoon.
 • Bij inschrijving ontvangen wij graag de namen van alle teamleden.
 • Inschrijving is pas compleet zodra volledige betaling ontvangen is op de rekening van de club: NL73ABNA0414912284 (hiervan ontvang je een bevestiging).

Heb je vragen? Wil je op een later moment nog extra teamleden toevoegen? (of wil je je aanmelden als vrijwilliger om de balken vrijdag terug te brengen naar sporthallen Zuid) ..

Mail dan naar balkentoernooi2018@gmail.com of neem op andere wijze contact op met ons op.

We hebben er zin in!
Groet, Wouter Renardel (H3) en Maxime de Haan (D1)

- 26 maart 2018 -

KNHB Silver Cup | VVV H1 - Reigers H1
maandag 2 april | 14.45 uur

Na de overwinning op Rood Wit (4-0) treedt VVV H1 in de 4e ronde van de bekercompetitie (SilverCup) aan tegen Reigers H1.
Wederom een spannende wedstrijd tegen een tegenstander die elkaar in evenwicht houden in de competitie.

- 21 maart 2018 -

Uitnodiging
ALV op Dinsdag 27 Maart a.s. 20.00 uur clubhuis VVV

Onderwerp: Verlenging boekjaar alsmede statutaire wijziging datum Algemene leden vergadering.

  volmacht ALV 27/03/2018
Bij verhindering, kan een lid zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
- een lid kan als gevolmachtigde optreden van maximaal twee andere leden -

Om formele / formalistische redenen - de oproep aan de leden met daarin de aankondiging van dit agendapunt is door omstandigheden niet tijdig verstuurd - was het niet mogelijk het voorstel rechtsgeldig in stemming te brengen alhoewel het op brede steun kon rekenen.

Aangezien de verlenging van het boekjaar noodzakelijk geacht wordt is besloten op dinsdag 27 maart a.s. 20.00 uur een buitengewone ledenvergadering in te lassen met enkel dit punt op de agenda.

De agenda

 • Opening door de voorzitter.
 • Welkomstwoord Mededelingen.
 • Vaststellen agenda.
 • Ingekomen stukken.
 • De notulen ALV 13 maart 2018 (zie boven). Vanwege privacy regels en de openbare distributie zijn bepaalde delen zwart gemaakt. Op de ALV van 27 maart a.s. zijn kopieën in originele vorm en op eerste persoonlijk verzoek beschikbaar.
 • Aanpassingen boekjaar/verenigingsjaar en Jaarvergadering.
Toelichting: Het betreft tekstuele aanpassingen in de volgende artikelen: artikel 13 tweede lid, artikel 16 eerste en derde lid en artikel 18 tweede lid van de Statuten en artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement.
 1. Het bestuur stelt voor het verenigingsjaar statutair te wijzigen, en te veranderen van - 1 april tot en met 31 maart - naar - 1 augustus tot en met 31 juli.
  Waarom? Het verenigingsjaar komt dan overeen met het sportief hockeyjaar en staat een betere budgettering en financiële verslaglegging toe.

 2. Het bestuur stelt voor de daarop betrekking hebbende artikelen in de Statuten en het Huishoudelijk reglement op het (onder 1) voorgestelde verenigingsjaar af te stemmen. Dat houdt dat de genoemde data dienen te worden gewijzigd van "tussen 15 april en 15 mei" naar "te houden tussen 1 oktober en 30 november".
  Waarom? De jaarvergadering vindt plaats na afloop van het verenigingsjaar. Het bestuur heeft voor het opmaken van de jaarstukken en de balans alsmede het voorbereiden van de jaarvergadering tenminste 8 weken nodig.
  (tekst loopt onder de oproep door ..)

 3. Nieuwe tekst artikel 13 lid 2:
  Het gehele bestuur treedt jaarlijks af op de tussen één oktober en dertig november te houden algemene vergadering. De bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

 4. Nieuwe tekst artikel 16 lid 1:
  Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met één en dertig juli.

 5. Nieuwe tekst artikel 16 lid 3:
  Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden tussen één oktober en dertig november, behoudens verlenging door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Indien het bestuur aan deze verplichtingen niet voldoet kan ieder lid der vereniging van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

 6. Nieuwe tekst artikel 18 lid 2:
  Jaarlijks, tussen één oktober en dertig november, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.

 7. Nieuwe tekst artikel 13 Huishoudelijk reglement:
  Artikel 13. Op de tussen één oktober en dertig november te houden algemene vergadering (de jaarvergadering) worden de volgende punten behandeld:
  1. notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. jaarverslag van de secretaris;
  3. jaarverslag van de penningmeester;
  4. rapport van de kascommissie;
  5. begroting voor het lopende verenigingsjaar;
  6. eventuele voorstellen van het bestuur met betrekking tot de in het lopende verenigingsjaar te heffen contributie en/of hoofdelijke omslag;
  7. verkiezing bestuursleden;
  8. verkiezing van de kascommissie;
  9. verkiezing van afgevaardigden naar de vergadering(en) van organisaties waarbij de vereniging is aangesloten;
  10. eventuele voorstellen van het bestuur en/of de leden, welke met inachtneming van het daaromtrent bepaalde mochten zijn ingediend;
  11. wat verder ter tafel zal worden gebracht.
 • Beantwoorden vragen door bestuur.
 • In stemming brengen: Aanpassingen verenigingsjaar en jaarvergadering.
 • Sluiten van de vergadering.
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën m.b.t. de vereniging dan is het bestuur aanwezig om deze van u te vernemen.
U kunt ze ook mailen naar: SecretarisVVV@gmail.com

Met vriendelijke groet
Jeroen Kruisheer
Secretaris VVV


- 21 maart 2018 -

KNHB Silver Cup | VVV H1 - Rood Wit H1
vrijdag 23 maart | 20.30 uur

VVV H1 stroomt in in de 3e ronde van de bekercompetitie (SilverCup) tegen Rood Wit H1. Een wedstrijd op hoog niveau tegen een geduchte tegenstander.

Kom kijken en juich VVV H1 naar de overwinning
Het is lekker weer, de koffie warm en het bier van ouderwetse kwaliteit.
Zien we jullie dan langs de lijn? Leuk als je erbij bent ..

- 14 maart 2018 -

KNHB Silver Cup | VVV D1 - Naarden D1
vrijdag 16 maart | 20.30 uur

VVV D1 speelt na de overwinning op Bennebroek op vrijdag 16 maart om 20.30 uur de 3e ronde van de bekercompetitie tegen Naarden D1.

Kom kijken en juich VVV D1 naar de overwinning
Het bier is koud, de koffie warm en de wedstrijd wordt spannend.
Zien we jullie dan langs de lijn? Leuk als je erbij bent ..

- maart 2018 -

 Is er nog wat te doen op VVV ? | agenda VVV | 2e seizoenshelft/lente 2018 En .. is er nog wat te doen op VVV ?
Agenda VVV | 2e seizoenshelft/lente 2018

- start of the season TD
- Silver Cup (bekercompetitie) H1/D1
- Familiedag 2018
- Toernooi voor mini's
- Balkentoernooi
- Panasj kampen
en nog veel meer ..

- 1 februari 2018 -

Hervatting trainingen (voorbereiding 2e helft competitie)
De club is weer open vanaf 6 en 12 februari 2018.

Senioren: De bondsteams starten de voorbereiding op de 2e helft van het seizoen in de eerste week van februari (dinsdag 6 februari).
Voor alle breedte teams en het trimhockey geldt dat de club weer full-time open is op maandag-/dinsdag-/ woensdag-/donderdagavond vanaf 12 februari. Er kan dan al getraind worden (early birds ..).

De competitie begint op zondag 11 maart. Laatste ronde is op zondag 10 juni 2018.

Oefenwedstrijden: Van de meeste bondsteams heb ik het oefenprogramma voor de zondagen in februari en maart al ontvangen (zie .xls file hieronder).
De rest van de teams kunnen hun programma daaromheen plannen en aan Boudewijn & Roger doorgeven. Je kan een oefenpot spelen tegen een ander VVV team of tegen een team van een andere club.
- als teams een oefenwedstrijd willen spelen op een doordeweekse avond moeten ze zelf met de teams die op het andere deel van veld trainen overleggen -


VVV jeugd: Vanaf maandag 19 februari kunnen alle jeugdteams weer beginnen.
Meer info bij Charlie, Roger & lijncoördinatoren.

- 15 december 2017 -

Clubhuis open in december/januari & trainen

Senioren: Op maandagavond 18 december kan er -mogelijk- nog getraind worden door het trimhockey, D25, H15 en anderen die nog zin hebben om een balletje te slaan (bij voldoende enthousiasme). Daarna winterstop en is de club dicht.
Eind januari 2018 start de voorbereiding op de 2e helft van de competitie.

Jeugd: Teams gaan de zaal in of spelen midwintercompetitie. Info daarover is al gedeeld.
Vanaf maandag 19 februari 2018 beginnen de reguliere trainingen op het veld weer.

Let op: teams die de keeperstas nodig hebben voor zaal- of midwinterhockey nemen contact op met Roger: hockeyclubvvv@gmail.com / 06 - 51486286

- 29 november 2017 -

Bericht van het bestuur van VVV

Geachte leden,

Wij willen u graag op de hoogte brengen van recente ontwikkelingen.

Onlangs heeft er een wijziging in het bestuur plaatsgevonden. Tot onze spijt hebben Paul Wilbrink (penningmeester) en Anne-Marie Walgemoed (secretaris) hun functies als bestuursleden neergelegd. Wij willen hen hierbij ten zeerste bedanken voor hun inzet en toewijding aan het reilen en zeilen van de vereniging.

Tot de volgende algemene ledenvergadering worden de functies waargenomen door de bestuursleden Maarten van Oosterhout (penningmeester) en Jeroen Kruisheer (secretaris).

De voorzitter heeft aangegeven dat hij eind seizoen wil stoppen en een opvolger zoekt. Voorafgaand aan de ALV zal een ledencommissie geschikte kandidaten werven. Deze commissie bestaat uit leden -senioren, jeugd, cricket-, die meehelpen bij het opstellen van de functieprofielen en het werven van de kandidaten.

Sportieve groeten,
namens het bestuur van VVV
Eric-jan Gossink - Voorzitter

- 29 november 2017 -

3e scheidsrechterscursus voor senioren & ouders (maart/april 2018)
14, 21, 28 maart en 4 april

Alweer de 3e scheidsrechterscursus voor senioren en ouders. De cursus wordt verzorgd door Humphrey Stuyver van de KNHB.

De cursus vindt plaats op woensdag 14, 21, 28 maart en 4 april en begint om 19.30 uur. Deze cursus op 4 woensdagen duurt ongeveer anderhalf uur.

Op 4 april wordt de cursus afgesloten met een examen; daarna meteen de uitslag. Examinator is Ron Wiegeman.

Organisatie en aanmelden bij Bernadette: Bernadetteschnitzler@gmail.com
Meer info, cursusmateriaal, etc. krijg je van haar.
- Aanmelding is niet vrijblijvend. Je gaat een commitment aan en kan dus niet zonder opgave van reden niet verschijnen -

Datum : woensdag 14, 21, 28 maart en 4 april 2018
Tijd : 19.30 - 21.00 uur
Plaats : clubhuis VVV
Deelnemers : maximaal 26
Kosten : € 15,00 per persoon

- Scheidsrechters commissaris
Bernadette Schnitzler : 06 - 11092825
Email : Bernadetteschnitzler@gmail.com

- 7 november 2017 -

Fluiten bij zaalhockey?

Eind november / begin december 2017 zal er op een aantal clubs een zaalbriefing voor clubscheidsrechters worden gehouden.

Op de avond zelf zullen 2 bondsscheidsrechters uitleg geven over de spelregels. De avond is van 20.00 - 22.00 uur (zaal open om 19.30 uur).
Alle clubscheidsrechters van clubs in district Noord-Holland zijn welkom.
Wel even aanmelden bij Willem Molenaar.

Data & clubs:
- 28 november: AthenA - Sjoerd Gerbrandy en Willem Molenaar
- 29 november: Alliance - Eef Gorter en Edwin Denekamp
- 30 november: Saxenburg - Ernst Gelderman en Laurent v.d. Spek
- 1 december: Myra - Willem Molenaar
- 6 december: Hoorn - Harold van Gennip en Ernst Gelderman.
- 6 december: Uigeest

Zaalcommissie KNHB district Noord-Holland
Willem Molenaar: w.molenaar1@chello.nl

- 31 oktober 2017 -

KNHB Silver Cup | VVV D1 - Bennebroek D1
vrijdag 3 november | 20.30 uur

Na een succesvol eerste jaar van de Silver Cup, organiseert de KNHB ook komend seizoen weer een Bekercompetitie. Naast de Silver Cup voor Heren starten we in seizoen 2017-2018 ook met de Silver Cup voor Dames. De Silver Cup is gericht op teams uitkomend in de eerste t/m de vierde klasse.

VVV D1 stroomt in de 2e ronde in met een wedstrijd tegen Bennebroek D1. VVV D1 speelt een thuiswedstrijd op vrijdag 3 november om 20.30 uur.

Kom kijken en juich VVV D1 naar de overwinning.
Het bier is koud, de koffie warm. We roepen jeugd en senioren op om het tot de tanden gewapende D1 aan te moedigen.
Zien we jullie dan langs de lijn? Leuk als je erbij bent ..

- 10 oktober 2017 -

Midwintercompetitie voor senioren van VVV
zondag 14 januari t/m 11 februari 2018
- deadline inschrijving: vrijdag 27 oktober -

Voor senioren en dames-jong teams die de winterstop te lang vinden duren en lekker in conditie willen blijven ..

De midwintercompetitie - lekker buiten hockeyen bij een graadje of 5 á 6 - start op zondag 14 januari 2018. Er wordt gespeeld in poules van 6 teams (op sterkte) en er worden 5 speelrondes achter elkaar gespeeld.

Je kan je inschrijven met je eigen team, maar je mag ook zelf een team samenstellen met belangstellenden uit andere teams. Zorg er in ieder geval voor dat je genoeg mensen achter de hand hebt.

- De midwintercompetitie loopt voor een groot deel gelijk met de zaalhockey periode. Let daar dus op als je aan beide competities deel neemt.
- De midwintercompetitie is een samenwerkingsverband van de districten NH, ZH en Utrecht.

De midwintercompetitie is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Zodra een team is ingeschreven geldt er een speelverplichting voor de gehele duur van de midwintercompetitie.
Voor de midwintercompetitie zijn de reglementen van de KNHB van toepassing.

Let op: de inschrijfperiode is kort. De opgave dient vóór vrijdag 27 oktober binnen te zijn. Gooi het dus even in de teamapp.

Aanmelden bij: Technische commissie (TC) senioren VVV
Boudewijn Brons : 020 - 6796242
Email : info@lowlandmedia.nl


- update 28 oktober 2017 -

Geachte dames en heren,

Er is weer warm water!
We zijn blij te kunnen melden dat het gelukt is een nieuwe boiler geplaatst te krijgen zodat clubhuis en kleedruimtes weer beschikken over warm water.

Bestuur VVV

- 19 oktober 2017 -

Even niet warm douchen op VVV

Geachte leden,

Er is sinds 6 oktober geen warm water in het clubhuis.
De boiler heeft het begeven en blijkt niet te repareren. Het gaat om een verouderd systeem, hetgeen vervanging op korte termijn bemoeilijkt.
Gezocht wordt naar een toekomstgerichte vervanging van het huidige systeem. In de tussentijd streven wij naar een tijdelijke oplossing.

Wij danken u voor uw begrip.

Bestuur VVV
Anne-Marie Walgemoed - Secretaris


- update 28 oktober 2017 -

Geachte dames en heren,

ALV verplaatst naar 13 maart 2018

Als het goed is heeft u allen bericht ontvangen van het bestuur waarin melding is gedaan van de verplaatsing van de ALV van aankomende dinsdag naar dinsdag 13 maart 2018.
Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met de secretaris via mail bestuurhcvvv@gmail.com en zal u het bericht alsnog worden toegestuurd.

Bestuur VVV

- ingekomen 9 oktober 2017 -

Geachte dames en heren,

In verband met het door de kascommissie aan het bestuur gepresenteerde rapport over het afgelopen boekjaar en de daarin opgenomen bevindingen en aanbevelingen heeft het bestuur besloten de ALV van aankomende dinsdag te verplaatsen naar dinsdag 31 oktober, 19.30 uur.

Het bestuur wil op gepaste wijze haar visie naar de vergadering kunnen presenteren en is tevens van mening dat de leden in staat dienen te worden gesteld om de visie van het bestuur grondig te bestuderen.

Bestuur VVV
Anne-Marie Walgemoed - Secretaris

  volmacht ALV 31/10
Bij verhindering, kan een lid zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
- een lid kan als gevolmachtigde optreden van maximaal twee andere leden -


- 3 oktober 2017 -

Algemene ledenvegadering (ALV) van VVV
dinsdag 10 oktober 31 oktober 2017

Het bestuur van AC&HC VVV nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 oktober 31 oktober 2017. Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen bestuur
4. Ingekomen stukken
5. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 20 juli 2017
6. Ingebrachte agendapunten door leden:
Contributieverhoging jeugd, terugdraaien contributieverhoging senioren, toelichting gemeentelijke stukken m.b.t. financiering vernieuwbouw clubhuis, scheiding financien jeugd en senioren, spaarfonds voor velden, communicatie en presentatie jaarcijfers ALV 20 juli, verplaatsen senioren-keeperstraining naar donderdagavond.
7. Financiën:
- vaststellen begroting 2017/2018
- presentatie bevindingen kascommissie
- goedkeuring, décharge boekjaar 2016/2017
8. Rondvraag
9. Sluiting

Inbreng agenda punten via: bestuur@hockeyclubvvv.nl

  volmacht ALV 31/10
Bij verhindering, kan een lid zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
- een lid kan als gevolmachtigde optreden van maximaal twee andere leden -

- 7 september 2017 -

Inschrijving zaalhockey competitie | senioren | seizoen 2017/18
- deadline inschrijving: maandag 15 september -

.. Hoewel de reguliere competitie nog maar nauwelijks begonnen is, zijn de voorbereidingen voor het zaalhockey voor de senioren teams alweer in volle gang. Bespreek het komende zondag of gooi het in de App ..

Waarom zaalhockey?
 • Even de bal/stick techniek een boost geven.
 • De conditie ook in het winterseizoen op peil houden.
 • Een gezellige zondag met je teamgenoten.
Het team kan bestaan uit je huidige veldhockey team of een combinatie met andere teams. Je hoeft nu nog niet de definitieve samenstelling door te geven. Dat volgt in november.

De contributie voor het zaalseizoen 2017/18 bedraagt € 300,- per team.
Het zaalhockey vindt plaats tussen 10 dec 2017 en 18 feb 2018.
Als je een team wilt opgeven, kan dat bij Simone van Veen. Geef daarbij aan in welke klasse je wilt uitkomen.

Let op: Zaalhockey is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Bij inschrijving ben je verplicht aan de zaalhockey competitie deel te nemen en de daarbij horende contributie te betalen.

VVV zaalhockey
Simone van Veen : info@club-admin.nl

- 4 augustus 2017 -

Selectietraining van VVV D3 en D5 (dinsdag 15 augustus)

De éérste training is op dinsdag 15 augustus.
Om 20.00/20.15 uur verzamelen en kennismaken op het clubhuis.
Om 20.45 uur begin van de training.
- Het is een gezamenlijke selectietraining voor VVV D3 en D5 (beide 1e klasse) -

De tweede training is op donderdag 17 augustus zelfde tijd.
De week erna zal VVV D3 één keer in de week gaan trainen op woensdag om 19:15 uur. Voor VVV D5 is dat donderdag om 20:45 uur.
Daarnaast op (de meeste) zondag(en) oefenwedstrijden tot het begin van de competitie (10 september).

Trainingen worden verzorgd door François Diesveld (trainer D5) en Chris Haigh (D3).
Donderdag 17 augustus (na de training) vindt de voorlopige selectie plaats. Door Boudewijn (TC), François en Chris. Met medewerking van Thomas (coach D1) en Charlie (trainer D1).


Technische commissie (TC) senioren VVV
Boudewijn Brons : 020 - 6796242
Email : info@lowlandmedia.nl