Gedragscode

Ieder lid van VVV wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gedragscode. Dit geldt bovendien ook voor ouders/verzorgers van jeugdleden. De gedragscode biedt naast een set van algemene regels ook meer specifieke regels per doelgroep: spelers, trainers, coaches, begeleiders, ouders/verzorgers, scheidsrechters, toeschouwers. 

Op de hoogte zijn van de code is echter niet voldoende. Er wordt verwacht dat leden en ouders/verzorgers de gedragscode naleven en ook actief uitdragen naar bezoekers en supporters. 

Klik hier voor de gedragscode.