Privacyverklaring

Vanaf mei 2018 gelden strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is toen vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle hockeyverenigingen van de KNHB in Nederland.
U vindt het privacy beleid van VVV hier.