Nieuwbouw clubhuis

16-5 Nieuws

Uit de leden enquête van vorig jaar kwam naar voren dat vernieuwing van het clubhuis een van de belangrijkste prioriteiten voor VVV is. Om de eerste nood te ledigen, heeft het bestuur zich in eerste instantie gericht op het achterstallig onderhoud, de hygiëne, en het vervangen van de versleten inventaris. Dit is echter een tijdelijke oplossing om tegelijkertijd te werken aan een structurele oplossing. 

Het huidige clubhuis is in 2004 voor het laatst verbouwd. Dat was in een tijd dat VVV ongeveer 500 leden en geen jeugdafdeling had. Sindsdien zijn we hard gegroeid naar de bijna 1.500 leden nu. We zijn uit ons jasje gegroeid en dat heeft veel beperkingen. 

Na eerdere plannen om te verbouwen, zijn we dit seizoen met een nieuwe bouwcommissie fris van start gegaan. Uitgangspunten zijn dat de unieke sfeer en cultuur van VVV behouden blijft en dat we zo duurzaam mogelijk bouwen. Daarnaast  bepaalt het bestemmingsplan dat we alleen mogen bouwen op de locatie van het huidige clubhuis. 

Ondanks het coronavirus, hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan een voorlopig Programma van Eisen, een vlekkenplan en voorlopig ontwerp. Voorstel is om een volledig nieuw clubhuis te realiseren. We willen de huidige plannen graag op de ALV van 9 juni a.s. met jullie bespreken. In de bijlage vinden jullie alvast een impressie van onze ideeën.

Om de benodigde investering te kunnen financieren uit een mix van eigen middelen, subsidies en leningen, voorzien we dat de bouw gerealiseerd wordt in het seizoen 2022-2023. Dit biedt ons de mogelijkheid om ons goed voor te bereiden. 

Overigens zoeken we nog vrijwilligers die ruime ervaring hebben in vastgoed projectontwikkeling. Vind je het leuk om een steentje bij te dragen aan de realisatie van ons nieuwe clubhuis, stuur dan even een mailtje naar [email protected] of [email protected]

Hans Kodde
Henk Tomson
Dick Vis
Ivar Drost
Patrick Bressers
Koosje Vingerling
 
16-5-2020 Nieuws Bijlage