Nieuwe corona regels op VVV vanaf 29 september

29-9 Nieuws

Updated per 30 september

Beste VVV’ers, ouders en bezoekers,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de overheid op 28 september jl. heeft afgekondigd, hebben we helaas onze eigen corona regels volledig moeten herzien. De nieuwe corona gelden met ingang van dinsdag 29 september vanaf 18.00 uur. Uiteraard is de aanscherping van maatregelen een enorme domper voor iedereen, maar we mogen vooralsnog blijven hockeyen.

Hieronder willen we je informeren over de (gewijzigde) corona regels op VVV tijdens trainingen en wedstrijden. 

De onderstaande regels vervangen alle eerder gecommuniceerde regels en bevatten ook de reeds geldende regels. Hiermee willen we alle regels in één overzicht te communiceren.

Door mogelijke aanvullingen in de corona maatregelen van de overheid kunnen de corona regels op VVV wijzigen. Hou daarom altijd de VVV website of app in de gaten.

TOEGANG

Je mag alleen op het sportpark komen bij je trainingen of wedstrijden. Kom niet eerder dan 15 minuten voor de training of 30 minuten voor de wedstrijd op het sportpark. Ouders/verzorgers mogen het sportpark niet betreden.

Senioren leden mogen individueel het sportpark betreden. Dit geldt ook voor jeugdleden in de ABCD-categorieën. Verzamelen op het sportpark doe je bij het veld waar je speelt.

Jeugdleden in de EF- en Vosjes categorieën verzamelen bij het toegangshek aan De Aanloop (hoofdingang). Zij gaan als geheel team onder begeleiding van de trainer/coach direct naar het veld. Bij de Vosjes geldt een maximum van 2 ouder-trainers per team. Bij de F-categorie is maximaal 1 ouder-trainer per team toegestaan.

Voor keeperstrainingen geldt dat een ouder is toegestaan om de E keepers te helpen bij het aankleden. De ouder verlaat daarna het sportpark en blijft niet kijken bij de training. Voor ABCD keepers geldt dat zij hun uitrusting zelf moeten kunnen aantrekken. Lukt iets niet: vraag hulp aan de andere keepers of een trainer.

Tegenstanders die op VVV spelen, verzamelen als team op de parkeerplaats aan het einde van de Saskia van Uylenburgweg en komen als geheel via Veld 3 op het sportpark waarna ze meteen door gaan naar het veld waar ze spelen.

WEGWERKZAAMHEDEN EN TOEGANG

Heb je, in verband met de wegwerkzaamheden op de Amsteldijk, je auto geparkeerd op de parkeerplaats aan het einde van de Saskia van Uylenburgweg, loop dan via het fietspad tussen SV Rap en de golfbaan om naar de ingang aan De Aanloop naar de verzamelplek. Hou rekening met 5 minuten extra lopen van de parkeerplaats naar de ingang.

UITZONDERING: Alleen leden die individueel het sportpark mogen betreden en tegenstanders die op VVV spelen, kunnen ook gebruik maken van het loopbruggetje naar Veld 3. Ouders mogen onder geen beding het sportpark op.

GEEN PUBLIEK

Toeschouwers tijdens trainingen of wedstrijden zijn op het sportpark niet toegestaan. Het betekent helaas ook dat ouders niet naar de sportwedstrijden van kinderen mogen kijken. Tevens mogen leden die net klaar zijn met hun training of wedstrijd niet naar wedstrijden kijken. Na afloop van je eigen training of wedstrijd word je beschouwd als toeschouwer. Verlaat daarom zo snel mogelijk het sportpark. 

Teambegeleiding tijdens wedstrijden is toegestaan. We hanteren tijdens wedstrijden een maximum van 4 teambegeleiders (coach, teambegeleider, 2 scheidsrechters) voor thuisspelende teams. De teambegeleider kan de wedstrijd eventueel live streamen via Facebook of Instagram (denk aan de privacy wetgeving en maak afspraken binnen het team).

Voor tegenstanders die op VVV komen spelen, hanteren we bij de senioren een maximum van 4 teambegeleiders (coach, assistent-coach, teambegeleider, fysio/arts) en bij de jeugd een maximum van 7 teambegeleiders (coach, teambegeleider, max. 5 rij-ouders). Om zoveel mogelijk een gelijk speelveld te houden tussen beide teams, mogen rij-ouders geen aanmoedigingen geven.

Speel je uit, check altijd de website van de club waar je naartoe gaat. Zij kunnen eigen regels hanteren. Speel je thuis, informeer waar mogelijk de tegenstander.

VERVOER

Wanneer je ouder dan 12 jaar bent, draag je bij uitwedstrijden altijd een mondkapje in de auto. Dit geldt ook voor de bestuurder die alleen jongste jeugd leden in de auto heeft.

CLUBHUIS GESLOTEN

Het clubhuis is gesloten met uitzondering van de toegang tot EHBO materialen naast de voordeur. Dit betekent ook dat de toiletten, kleedkamers en vergaderruimten gesloten zijn. Hou er dus rekening mee dat je thuis naar het toilet gaat voordat je naar VVV komt. Neem je eigen gevulde bidon met water mee.

De keeperscontainer blijft geopend voor keepers. Hier geldt de regel dat maximaal 1 persoon tegelijk in de container is toegestaan om de 1,5 meter afstand te handhaven. 

Tevens zijn alle activiteiten in het clubhuis tot nadere berichtgeving geannuleerd. We vragen alle commissies om thuis via video conference te vergaderen.

TEAMUITJES

Teamuitjes voor seniorenteams en ABC-teams zijn van overheidswege niet toegestaan. Wij adviseren om ook geen teamuitjes voor Vosjes en DEF-teams te organiseren.

BASIS HYGIENE MAATREGELEN

De basis maatregelen zijn uiteraard nog steeds van kracht:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand (behalve tijdens de training maar wel voor en na de training). Jeugdleden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen ten opzichte van elkaar maar wel ten opzichte van de begeleiders.
 • Vermijd drukte
 • Nies en hoest in je elleboog
 • Was of desinfecteer vaak je handen en schud geen handen.
 • Heb je klachten? Ben je 12 jaar of ouder en ben je onlangs in een oranje/rood gebied in het buitenland geweest? Blijf thuis en laat je testen.
 • Je mag pas weer komen als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

MAATREGELEN TIJDENS TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

Je hoeft tijdens de trainingen en wedstrijden geen onderlinge afstand in acht te nemen.

Trainingsmaterialen (ballen en pionnen) in bruikleen van VVV dienen na afloop van de training gereinigd te worden. VVV stelt geen hesjes ter beschikking: neem hiervoor een wit en blauw shirt mee naar de training.

Senioren dienen nog steeds rekening te houden met een aantal beperkingen op het veld:

 • Trainer/coaches, teambegeleiders en wisselspelers dienen in en naast de dug-out 1,5 meter afstand van elkaar te houden
 • Geen fysiek contact tijdens begroeting, juich-momenten (o.a. vieren doelpunt, gestopte strafbal) of wissel
 • Maak zoveel gebruik van eigen corner maskers en gebruik desinfecterende doekjes/sprays tijdens pauzes en na de training.
 • Betreed het veld pas nadat het team voor je het veld heeft verlaten.
 • Heeft je team zelf hesjes, was ze na iedere training of wedstrijd.

VOLG AANWIJZIGINGEN DIRECT OP

Alles wat we mogen blijven doen, valt of staat met het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit vergroot de kans dat we samen het corona-virus weer onder controle krijgen. We kunnen dit alleen gezamenlijk doen. Spreek daarom je teamgenoten aan wanneer zij de regels overtreden. Volg daarnaast altijd de aanwijzingen van het bestuur, vrijwilligers en medewerkers direct op. Denk daarbij altijd dat zij het mogelijk maken dat je kunt blijven hockeyen.

Gebruik je gezonde verstand. Ook al denk je dat de kans "klein” is dat er via jou besmettingen plaatsvinden, de gevolgen kunnen zeer groot zijn. Het zou kunnen betekenen dat de overheid besluit om ons sportpark te sluiten.

Hopelijk kunnen we blijven hockeyen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Het bestuur

 
29-9-2020 Nieuws