Gevolgen gedeeltelijke lockdown voor VVV

14-10 Nieuws

Beste VVV-ers,

 

Gisteravond heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het corona virus als gevolg van het wederom oplopend aantal besmettingen en ziekenhuis opnames. Deze nieuwe maatregelen beperken ernstig de mogelijkheden om te kunnen blijven hockeyen. Wij betreuren de noodzaak van deze maatregelen maar het indammen van het corona virus is noodzakelijk om zo snel mogelijk weer terug te kunnen gaan naar een normale situatie.

 

De maatregelen van de rijksoverheid houden in dat:

  • hockeyen voor senioren teams niet is toegestaan, dus ook geen trainingen met je team op 1,5 meter afstand.
  • de jeugdcompetities worden stil gelegd, maar dat de trainingen vooralsnog gewoon door gaan. Onderlinge wedstrijden bij de jeugd zijn toegestaan. Jeugdteams hoeven zich tijdens de trainingen en onderlinge wedstrijden niet aan de 1,5 meter afstand te houden.

Wij hebben besloten dat deze maatregelen op onze club ingaan vanaf woensdag 14 oktober om 15.00 uur. Dat betekent dat de senioren trainingen per direct zijn afgelast. Wij hebben hiertoe besloten omdat we als VVV niet de randen van de wettelijke mogelijkheden willen opzoeken en er voor ons geen logistieke redenen zijn om de invoering van maatregelen uit te stellen.


Het wedstrijdsecretariaat zal onderlinge wedstrijden vanaf 24 oktober voor de jeugd inplannen. Het trainingsschema van de jeugd blijft ongewijzigd.

 

GEEN ZAALHOCKEY

Vooruitlopend op een eventuele verlenging van de maatregelen, hebben we besloten om niet deel te nemen aan de zaalcompetitie, zowel ABCD als senioren. Wij moesten reeds financiële verplichtingen ten aanzien van het huren van zalen aangaan, terwijl doorgang van het zaalseizoen hoogst onzeker is.

 

We zijn op dit moment aan het nadenken of we een alternatief mid-winter programma op het veld kunnen bieden. Hierover horen jullie zo snel mogelijk meer.

 

De Jongste Jeugd (EF-categorieën en Vosjes) gaat vooralsnog volgens planning wel in de zaal trainen. Het aantal vervoersbewegingen is hierbij beperkt, ze spelen geen competitie en de trainingen zijn gericht op het verbeteren van techniek die ze op het veld toepassen. Tevens zijn de besmettingsrisico’s van kinderen jonger dan 10 jaar zeer beperkt. Inschrijven voor deze trainingen kan binnenkort. Ouders ontvangen hierover een bericht van de zaalhockey commissie.

 

CORONA REGELS OP VVV

De overige corona maatregelen op VVV blijven uiteraard van kracht. Deze kun je HIER teruglezen.

 

CONTRIBUTIE

Eind oktober wordt zoals gebruikelijk de 2e termijn van de contributie geïncasseerd. Dit kunnen we helaas niet wijzigen. Wij zijn als vereniging voor een groot deel van onze inkomsten afhankelijk van contributies en onze financiële verplichtingen lopen gewoon door. Wij hebben de contributies eenvoudig gezegd nodig om te overleven. Lid zijn van een vereniging houdt in dat we samen de lusten en lasten dragen.

 

ALV

Op 24 november staat de ALV gepland waarbij we o.a. het bestuurs- en financieel verslag over het afgelopen seizoen presenteren. Deze ALV zal vooralsnog doorgaan maar wel volledig online plaatsvinden.

 

Wij betreuren de nieuwe maatregelen, maar gaan kijken hoe we het gemis aan hockey op termijn gaan inhalen. Dit is ons in de zomer gelukt en we zijn ervan overtuigd dat dit weer gaat lukken. Voor nu hopen we dat iedereen gezond en fit blijft. We zien elkaar hopelijk snel weer op VVV.

 

Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een email naar [email protected].

 

Het bestuur

 
14-10-2020 Nieuws