Nieuwe corona regels op VVV vanaf 19 november

19-11 Nieuws
Updated per 19 november

Beste VVV’ers, ouders en bezoekers,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de overheid op 17 november jl. heeft afgekondigd, hebben we onze eigen corona regels weer aangepast.

Hieronder willen we je informeren over de (gewijzigde) corona regels op VVV tijdens trainingen en jeugdwedstrijden. 
De onderstaande regels vervangen alle eerder gecommuniceerde regels en bevatten ook de reeds geldende regels. Hiermee willen we alle regels in één overzicht communiceren.

Door mogelijke aanvullingen in de corona maatregelen van de overheid kunnen de corona regels op VVV wijzigen. Hou daarom altijd de VVV website of app in de gaten.

TOEGANG
Je mag alleen op het sportpark komen bij je trainingen of wedstrijden. Kom niet eerder dan 15 minuten voor de training of 30 minuten voor de wedstrijd op het sportpark. Ouders/verzorgers/toeschouwers mogen het sportpark niet betreden.

Senioren mogen individueel het sportpark betreden. Dit geldt ook voor jeugdleden in de ABCD-categorieën. Verzamelen op het sportpark doe je bij het veld waar je speelt.

Jeugdleden in de EF- en Vosjes categorieën verzamelen bij het toegangshek aan De Aanloop (hoofdingang). Zij gaan als geheel team onder begeleiding van de trainer/coach direct naar het veld. Bij de Vosjes geldt een maximum van 2 ouder-trainers per team. Bij de F-en E categorie is maximaal 1 ouder-trainer per team toegestaan.

Voor keeperstrainingen geldt dat een ouder is toegestaan om de E keepers te helpen bij het aankleden. De ouder verlaat daarna het sportpark en blijft niet kijken bij de training. Voor ABCD keepers geldt dat zij hun uitrusting zelf moeten kunnen aantrekken. Lukt iets niet: vraag hulp aan de andere keepers of een trainer.

WEGWERKZAAMHEDEN EN TOEGANG
Heb je, in verband met de wegwerkzaamheden op de Amsteldijk, je auto geparkeerd op de parkeerplaats aan het einde van de Saskia van Uylenburgweg, loop dan via het fietspad tussen SV Rap en de golfbaan om naar de ingang aan De Aanloop naar de verzamelplek. Hou rekening met 5 minuten extra lopen van de parkeerplaats naar de ingang.

UITZONDERING: Alleen leden die individueel het sportpark mogen betreden kunnen ook gebruik maken van het loopbruggetje naar Veld 3. Ouders/verzorgers mogen onder geen beding het sportpark op.

GEEN PUBLIEK
Toeschouwers tijdens trainingen of wedstrijden zijn op het sportpark niet toegestaan. Het betekent helaas ook dat ouders niet naar de sportwedstrijden van kinderen mogen kijken. Tevens mogen leden die net klaar zijn met hun training of wedstrijd niet naar wedstrijden kijken. Na afloop van je eigen training of wedstrijd word je beschouwd als toeschouwer. Verlaat daarom zo snel mogelijk het sportpark. 

Teambegeleiding tijdens wedstrijden is toegestaan. We hanteren tijdens wedstrijden een maximum van 4 teambegeleiders (coach, teambegeleider, 2 scheidsrechters) voor thuisspelende teams. De teambegeleider kan de wedstrijd eventueel live streamen via Facebook of Instagram (denk aan de privacy wetgeving en maak afspraken binnen het team).

CLUBHUIS GESLOTEN
Het clubhuis is gesloten met uitzondering van de toegang tot EHBO materialen naast de voordeur, én met uitzondering van de toiletten (alleen bij hoge nood, en maximaal 2 personen). Dit betekent ook dat de kleedkamers en vergaderruimten gesloten zijn. Zorg dus dat je in je sportkleding naar de club komt en neem je eigen gevulde bidon met water mee.

De keeperscontainer blijft geopend voor keepers. Hier geldt de regel dat maximaal 1 persoon tegelijk in de container is toegestaan om de 1,5 meter afstand te handhaven. 

Tevens zijn alle activiteiten in het clubhuis tot nadere berichtgeving geannuleerd. We vragen alle commissies om thuis via video conference te vergaderen.

TEAMUITJES
Teamuitjes voor seniorenteams en ABC-teams zijn van overheidswege niet toegestaan. Wij adviseren om ook geen teamuitjes voor Vosjes en DEF-teams te organiseren.

BASIS HYGIENE MAATREGELEN
De basis maatregelen zijn uiteraard nog steeds van kracht:
Houd altijd 1,5 meter afstand (senioren ook tijdens de training). Jeugdleden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand in acht te nemen ten opzichte van elkaar maar wel ten opzichte van de begeleiders.
Vermijd drukte
Nies en hoest in je elleboog
Was of desinfecteer vaak je handen en schud geen handen.
Heb je klachten? Ben je 12 jaar of ouder en ben je onlangs in een oranje/rood gebied in het buitenland geweest? Blijf thuis en laat je testen.
Je mag pas weer komen als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

MAATREGELEN TIJDENS TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
Je hoeft als jeugdspeler tijdens de trainingen en wedstrijden geen onderlinge afstand in acht te nemen. 

Senioren houden altijd 1,5 meter afstand. Er zijn geen wedstrijden. Trainen doe je met maximaal vier spelers en altijd op 1,5 meter afstand. Na de training verlaat je direct het sportpark.

Trainingsmaterialen (ballen en pionnen) in bruikleen van VVV dienen na afloop van de training gereinigd te worden. VVV stelt geen hesjes ter beschikking: neem hiervoor een wit en blauw shirt mee naar de training.

VOLG AANWIJZIGINGEN DIRECT OP
Alles wat we mogen blijven doen, valt of staat met het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit vergroot de kans dat we samen het corona-virus onder controle krijgen. We kunnen dit alleen gezamenlijk doen. Spreek daarom je teamgenoten aan wanneer zij de regels overtreden. Volg daarnaast altijd de aanwijzingen van het bestuur, vrijwilligers en medewerkers direct op. Bedenk daarbij altijd dat zij het mogelijk maken dat je kunt blijven hockeyen.

Gebruik je gezonde verstand. Ook al denk je dat de kans "klein” is dat er via jou besmettingen plaatsvinden, de gevolgen kunnen zeer groot zijn. Het zou kunnen betekenen dat de overheid besluit om ons sportpark te sluiten.

Hopelijk kunnen we blijven hockeyen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Het bestuur

 
19-11-2020 Nieuws