Senioren Compensatie seizoen 2020/2021

23-5 Nieuws

Senioren Compensatie seizoen 2020/2021


Tijdens de ledenvergadering is besloten het resultaat van vorig seizoen te gebruiken voor een compensatieregeling. Deze bestonden uit een feest budget - waarover later wordt gecommuniceerd - en de senioren compensatie. Alle senioren die over het seizoen 2020/2021 contributie hebben betaald en nog steeds lid zijn komen hiervoor in aanmerking. De compensatie per lid is omgezet in een bierpot per team. Deze bedragen per team zijn vastgesteld en kunnen vanaf deze week worden geactiveerd! De bedragen staan op een bierpot-kaart, een soort credit card met een bierpot saldo.


Het kassasysteem op de club is aangepast en met de bierpot-kaart kan worden betaald voor alle consumpties in het clubhuis. Achter de bar in het clubhuis ligt er per team 1 bierpot-kaart klaar. Na het ophalen door de aanvoerder (of andere aangewezen verantwoordelijke) kan de kaart geactiveerd worden door een e-mail te sturen naar [email protected]. Daarin moet worden vermeld:

  • het pasnummer (deze staat op de kaart en begint met 1149)

  • het team

  • de persoon van het team die de kaart bewaart

Na ontvangst van de mail wordt de bierpot-kaart geactiveerd met het budget van het betreffende team.


De bierpot-kaart dient heel goed bewaard te worden! Indien verloren of kwijt moet direct een e-mail verstuurd worden naar [email protected]. Eventuele bedragen die onverhoopt zijn afgeschreven worden niet vergoed. De bierpot-kaart kan nadat het saldo is uitgegeven ook worden aangevuld. Hierover zullen de bierpot-kaarthouders apart worden geïnformeerd.
 
23-5-2022 Nieuws