Tucht

De tuchtcommissie adviseert het bestuur over situaties waarbij leden van VVV zich individueel of als groep, op of buiten de club (vermeend) hebben misdragen. Dat betekent: gedragen in strijd met de statuten en reglementen van de KNHB en/of van onze eigen hockeyclub. 

Ook kan de tuchtcommissie adviseren over situaties van (vermeend) wangedrag door mensen die zich op het terrein van VVV bevonden, ook als ze geen lid zijn van de club. De tuchtcommissie krijgt zaken doorgestuurd van het bestuur, bijvoorbeeld klachtbrieven van andere clubs, notities van wangedrag van de KNHB of meldingen over (frequente) rode kaarten binnen één team of bij een individuele speler.

Daarnaast kan iedereen, lid of geen lid, een klacht indienen bij de tuchtcommissie wanneer bovenstaande situaties zich voordoen.