Rook- en alcoholbeleid

Rookvrije omgeving op VVV
In navolging van de campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds (www.rookvrijegeneratie.nl), streven ook wij naar een rookvrije hockeyclub. Daarom is VVV sinds begin 2019 rookvrij op tijdstippen dat jeugd speelt. Dat betekent dat er van maandag tot en met vrijdag tot 19.30 uur en op zaterdag niet gerookt wordt op het sportpark. Dit geldt ook voor e-sigaretten. Rookvrij is geen rookverbod, maar betekent een rookvrije omgeving voor leden en bezoekers. Wij rekenen hierbij op jullie medewerking. Het streven is om in 2020 geheel rookvrij te zijn.

Alcohol en jeugd gaan niet samen
Ook ten aanzien van het alcoholgebruik op VVV zijn er een aantal restricties. Op VVV was het Bestuursreglement ‘Alcohol’ al van kracht. Hierin staat onder meer vermeld dat:

1. verkoop en nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar verboden is
2. het niet is toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank op VVV te nuttigen
3. alcohol alleen mag worden genuttigd in het clubhuis en op het terras (dus niet in kleedkamers)
4. begeleiders van teams geen alcohol mogen nuttigen tijdens de uitoefening van hun functie

Verder doet goed voorbeeld goed volgen. Daarom wordt er op maandag tot en met zaterdag als er jeugd speelt, tot 17.00 uur geen alcohol geschonken. Wij rekenen op jullie begrip.