Sportiviteit en respect

Hockey is een sport waar sportiviteit, respect en gezelligheid voorop staan. Dat geldt zeker ook voor een club als AC & HC VVV, een studenten- en familieclub met een rijke traditie van ruim 115 jaar. We hechten veel belang aan vriendschap, gezelligheid, onderlinge betrokkenheid en sportiviteit. Onze spelers staan wekelijks op het hockeyveld om te ‘leren’ en om zich in clubverband steeds verder te ontwikkelen op sportief en sociaal vlak. Plezier maken blijft belangrijker dan absoluut te willen winnen. De overwinning moet het resultaat zijn van een mooi (samen)spel en niet een doel op zich.  

Het bestuur van AC & HC VVV hecht hier grote waarde aan en wil positief gedrag verder stimuleren. Hockey moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen. Binden & Verbinden !  

Om dit karakter te bewaken zijn gedragsregels opgesteld, die samen de gedragscode vormen. Deze code wordt door bestuur, commissies, coaches, trainers én spelers actief uitgedragen. Vooral coaches, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.